Skip to navigation Skip to events Skip to content
Tuesday
17.
Apr 2018
19:00

Fagmøte : Planprogram NTNU campus

NTNU har fått innvilget ni milliarder kroner for å samle universitetet i området rundt Gløshaugen. Planprogrammet for hvordan NTNU ønsker å gjøre dette er nå ute til høring. Trondheim Arkitektforening og Trondheim Bolig- og Byplanforening inviterer til et faglig møte om planene.

Illustrasjon av Alice Lødemel Sandberg og Erik Hjelle Carlson.

Grunnet plassbegrensning ønsker vi at man bestiller gratis billett gjennom Hoopla

Mer informasjon om innleggsholdere kommer fortløpende!

https://taf.hoopla.no/sales/fagmote-campus