Skip to navigation Skip to events Skip to content
Friday
01.
Sep 2017
12:00

Filminvest Film & Spill seminar

Som oppfølging av årets deltagelse ved NFI sitt Spillkonvent på Klækken samt Nordic Games i Malmø ønsker Filminvest

å sette fokus på utvikling av spillbransjen i Midt-Norge i forkant av neste søknadsfrist som er den 18. September.

Tidspunkt:       1. September 2017 kl. 12:00-16:00

Sted:               Work Work, Munkegaten 58, Trondheim

PROGRAM.

–       Presentasjon av Filminvest og virkemiddelapparatet       v/Daglig leder Stig Bech

–       Rapport fra årets Spillkonventet på Klækken                 v/Rådgiver Ingvild Bjerkeland

–       Rapport fra Nordic Game i Malmø                                v/Eric H. Haugen

–       Hvordan søke støtte til utvikling av spillprosjekter
og hva krever Filminvest av søknadene                           v/Konsulent Jack K. Wulff

–       Spørsmål fra deltagerne

–       Inviterte utviklere får10 min. hver til å pitche pågående prosjekter.