Skip to navigation Skip to events Skip to content
Tuesday
21.
Jan 2020
18:00

Generalforsamling Spillmakerlauget Midt

Spillmakerlauget

Agenda:
1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
2. Godkjenning av innkalling og agenda
3. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning
4. Styrevalg
5. Eventuelt

Det vil bli servert pizza og en liten show-off av spillprosjekter i regionen.

Vel møtt!