Skip to navigation Skip to events Skip to content
Thursday
30.
Jan 2020
13

Infomøte om støtte til spillutvikling

MIDTNORSK FILMSENTER GIR FRA 2020 OGSÅ STØTTE TIL SPILLUTVIKLING – INFOMØTE PÅ WORK-WORK, TORSDAG 30. JANUAR KL 13:00

Sitter du inne med noe som kan bli et fantastisk spill, men mangler midler for å realisere det?
Fra og med 2020 tar Midtnorsk Filmsenter i mot søknader også til spillutvikling. Søknadsfristene blir de samme som for filmstøtte: 15. februar, 30. april og 15. september. For å kunne søke må du være registrert som produksjonsforetak (aksjeselskap) i Trøndelag. Ordningen er helt i oppstartsfasen ved filmsenteret, og vil finne sin form i løpet av året.
Torsdag 30. januar inviterer Midtnorsk Filmsenter trønderske spillskapere til et informasjons/dialogmøte om den nye ordningen.