Skip to navigation Skip to events Skip to content
Friday
06.
Dec 2019
08:00

Innovasjonsfrokost: Havvind – den nye industrien

Det har tatt mange år, men nå skyter satsningen på havvind for alvor fart også i Norge. På kort tid har storstilte investeringer i havvind gått fra å være en visjon til å bli virkelighet, med alt som følger med av arbeidsplasser, nye inntekter – og teknologisk innovasjon.

I august vakte det nye forskningssenteret NTRANS ved NTNU oppsikt med sin rapport «Havvind – en industriell mulighet», en gjennomgang av det industrielle potensialet, og konkrete råd for utvikling av havvindindustrien. Og i september fulgte Equinor opp, med å kunngjøre en milliardinvestering i havvindparken Hywind Tampen.

Hva innebærer denne utviklingen av muligheter for næringslivet i Norge, og i vår region? Og hvilke nye behov for teknologisk innovasjon står vi klare for å løse?

Vi får både NTNU, Sintef og Equinor på besøk, og ikke minst kommer oppstartsselskapet Sevendof for å presentere potensialet for å utvikle nye tjenester for automatisert overvåkning av offshore infrastruktur, med utgangspunkt i sin droneteknologi. Les NTRANS’ rapport her.

Program:

Enkel frokost serveres. Programmet begynner ca 08:15.

NTRANS’ rapport om havvind
John Olav Tande, sjefforsker SINTEF Energi og Johan Hustad, direktør ved NTNU Energi

Equinors industrielle satsning på havvind
Henriette Undrum, direktør i Equinors enhet for Forskning og teknologi

Teknologisk innovasjon innen nye tjenester offshore:
Per Magnus Veierland, CEO, Sevendof

Spørsmål fra forsamlingen

Dette er et åpent arrangement. Arrangører: Technoport, Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen