Skip to navigation Skip to events Skip to content
Thursday
23.
Nov 2017
18:00

Nettverksmøte med Helse Nord IKT

Den Norske dataforening Midt-Nord Software Testing har den glede å invitere til gratis nettverksmøte med Helse Nord IKT den 23.11.2017 på work-work fra kl 18:00 – 20:00. Møtet er åpent og gratis for alle. Lett servering.

Helse Nord IKT vil gi 4 foredrag denne kvelden om spennende tema som utvikling av nye tjenester i Helseforetaket, konsolidering- og standardisering av det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ), å innføre gode ITIL prosesser, samt ikke minst det å etablere test som en tjeneste, og hva som er gjort på testområdet i Helseforetaket.

Dette er det siste nettverksmøtet i regi av Software Testing før nyttår.

Etter nettverksmøte er det anledning til å utforske Work-Works fasiliteter for de som ønsker å mingle videre. Her er det mange muligheter for en fin kveld, og knytte nye kontakter (og pleie gamle)

Helse Nord IKT Helse Nord IKT har som oppgave å utvikle, forvalte og drifte IKT-systemene i Helse Nord.

Foredrag 1 Høsten 2015 lanserte Helse Nord, som første helseforetak i landet, en innsynsløsning for pasienter i Helse Nord. Løsningen utvides stadig, og gir pasienter bedre kunnskap om egen helse. Vi presenterer denne løsningen, hva pasienter selv sier om den og om pasientbehandlingen i Helse Nord har endret seg som følge av den.

Foredrag 2 Det er også gjennomført en konsolidering og standardisering av pasientjournal og røntgensystem. Denne delen av foredraget vil si litt om denne prosessen, hvilke effekter dette har gitt, og hva som kreves av underliggende infrastruktur (datasentre, teknologi) og prosesser for at dette skal fungere.

Foredrag 3 Helse Nord IKT har gjort et stort løft de siste årene i innføring av ulike ITIL-prosesser. De viktigste driftsprosessene har lenge vært på plass, men nå jobbes det kontinuerlig med forbedring og med innføring av flere prosesser. Presentasjonen vil belyse hva vi har gjort, hvorfor vi har gjort det og hvorfor vi mener at vi har lyktes.

Foredrag 4 Som en del av den større satsningen på kvalitetsforbedring og effektivisering startet Helse Nord i 2013 et prosjekt for å etablere test som en tjeneste. Dette foredraget sier noe om hva som er gjort og hva vi har etablert på testområdet.

Foredragsholdere Fra Helse Nord IKT kommer: Vegard Jørgensen, NK / Seniorrådgiver i Tjenesteproduksjon Anita Toftesund, Seniorrådgiver i Tjenesteproduksjon Stian Halvorsen, Seksjonsleder for testseksjonen i Tjenesteproduksjon

Billetter og påmelding